Teza

Haile Gerima, Etiopien/Tyskland/Frankrike 2008, 2 tim 20 min, ,
Etiopiens store filmregissör är tillbaka med en poetisk och visuellt vacker sannsaga om sitt lands tragiska nutidshistoria. Filmen följer läkaren Anberber när han under de första kaotiska åren av Mengistus marxistiska regim i början av 90-talet, återvänder till sin hemby efter många år av exil i Tyskland. Med flashbacks från förr blandade med dagens verklighet berättar filmen ett lands historia sett genom en ung man med storslagna drömmar och många tunga besvikelser.

14/3 2010 kl. 17.00