Priser mm

Biljettpriser:
Normalpris: 50 kr*. Alla under 20 år 30 kr.
Barnfilm: 20-30 kr, beroende på film.

Bio Frideborg, 202 platser, Kungsgatan 28, Uddevalla.
Kassan öppnar 30 minuter före föreställningen.

Telefon: 0522-127 20

Mailadress: biofrideborg@hotmail.com*2010 har landstingsanställda nordvästra götaland 10 kr rabatt per biljett, så biljettpriset blir 40 kr. På begäran från regionen skrivs då namn, personnummer, arbetsplats och signatur på ett blad i kassan.